Fysio Flow

- nu hos Sunhedscentrets Fysioterapi og Træningscenter

Hvad er Fysio Flow?

Fysio Flow er en dansk træningsmetode udviklet med afsæt i evidensbaseret praksis. Der arbejdes med kroppens bindevæv – kroppens fascier – med det formål at øge bevægeligheden og aktivere kroppens ro- og hvilesystem.

Fysio Flow

Inde under huden – mellem hud og muskler og helt ind til knoglerne – finder man flere lag af fascier, bl.a. den dybe fascie.
Den er som en våddragt, der gerne skal være varm, fugtig og eftergivelig. Derudover findes der fascier omkring hver muskel, samt fascielag som ses nøje organiseret indad i musklerne.

Ved inaktivitet, immobilitet, aldring eller stress kan det ses, at fascierne trækker sig sammen, så de bliver stramme og stive.
Desuden nedsættes væskeflowet i fascien, og gliddet mellem fladerne nedsættes. Det giver en oplevelse af stivhed og stramhed i kroppen. Det kan være skyld i smerter over lænden, smerter i nakken osv.

Hvordan forgår Fysio Flow hos os i praksis

Vi træner på hold af 6 til 10 personer i 60 min. De 60 min. rummer opvarmning af kroppen, herefter arbejder vi med aktive, bløde, dynamiske mobilitetsøvelser for hele kroppen. Vi arbejder over så mange led på en gang som muligt, i så mange retninger som muligt. Øvelserne udføres i et roligt tempo. Vi slutter af med en kort afspænding – hvor vi arbejder med åndedrættet, mindful opmærksomhed og kroppens ro- og hvile system.

60 minutters Fysio Flow træner og smidiggør facien og stimulerer gliddet mellem de forskellige lag, således at du oplever færre smerter og større bevægefrihed.

Hvor foregår træningen: I vores hold træningssal i kælderen.

Hvornår: Onsdag kl. 15:30 – 16:30 Vi kører holdene 8 uger ad gangen.
Med mulighed for fortsættelse. Første uge vil der være en introduktion til træningen samt et trænings skema som skal udfyldes.
De øvrige gange bliver der ikke meget snak – der går vi bare i gang med træningen.
Den 8. gang vil der være en evaluering af effekten.

Pris: Du skal have en henvisning, prisen er pr. gang kr. 130,39  (evt. 10 x danmarkstilskud 59,-)

Hvem underviser:  Pernille Ramsing.

Hvad skal man have på: Tøj du kan bevæge dig i. Vi træner i bare fødder.

Andet: Medbring håndklæde + evt. tæppe til afspændingen.

Vi glæder os til at træne Fysio Flow med dig.

Med venlig hilsen

Pernille Ramsing