Klinik info

Ved første konsultation medbringes sundhedskort, samt lagen og håndklæde. Det er muligt at købe et lagen hos os for kr. 10,-

Sundhedskortet skal scannes på venteværelsesterminalen  inden hver behandling. Det gælder som elektronisk underskrift til den offentlige sygesikring.

Henvisningen sendes elektronisk fra lægen.

Det er også muligt at få behandling uden henvisning. Her gives stadig tilskud fra sygeforsikring ”danmark”,  men det er uden tilskud fra sygesikringen.

Der vil blive foretaget en grundig undersøgelse for at afdække dit problem og få en fysioterapeutisk vinkel på diagnosen.  Undersøgelsen bruges som udgangspunkt for den efterfølgende fysioterapeutiske behandling.

Forløbet er individuelt og justeres og udvikles løbende fysioterapeut og patient imellem.  Der tages altid udgangspunkt i alder, kræfter, hverdag, økonomi m.m. samt selvfølgelig selve diagnosen. En behandling kan således spænde vidt over træning, udspænding, mobilisering, øvelser, massage, information og vejledning.

Personer med kroniske lidelser kan efter nærmere fastlagte regler få vederlagsfri fysioterapeutisk behandling og træning.

Hvis lægen skønner det nødvendigt, kan vi efter nærmere aftale behandle i egen bolig.

Tilskud fra den offentlige sygesikring til fysioterapeutisk behandling udgør ca. 40% af honoraret.

Se mere herom under priser.

Afbud bedes meddelt klinikken senest kl. 9:00 samme dag, en udeblivelse uden afbud koster 160,- kr.

image_00009
behandlerbillede (2)
Plante