GLA:D Hofte/knæ

Smerter i hofte eller knæ?

Sundhedscentrets Fysioterapi og Træningscenter tilbyder forløb med patient uddannelse og træning til personer med artrose i hofte eller knæ.

Godt liv med artrose i Danmark

(Se mere på www.glaid.dk)

Forløbet omfatter:

Undersøgelse, skriftlig/mundtlig information, testning samt registrering i GLA:D-registret

(1.konsultation)
Individuel træningsintroduktion

(2. konsultation)
Patientuddannelse: To undervisnings-sessioner som indeholder:

Glad

Læren om artrose, risikofaktorer, symptomer, behandling, træning/fysisk aktivitet, hjælp til selvhjælp/håndtering.

8 ugers træning 2 gange om ugen.
Holdtræning anbefales, da det er dobbelt så effektivt som hjemmetræning.
Deltagerne instrueres i individuelt tilpassede træningsprogrammer, som eventuelt suppleres af hjemmeøvelser.

Opfølgning efter 3 måneder. Alle re-testes og udfylder spørgeskema.

Opfølgning efter 12 måneder. Alle får tilsendt spørgeskema elektronisk eller pr. brev.

Der er efterfølgende mulighed for vedligeholdende GLA:D-træning.

GLA:D står for:

 Godt Liv med Artrose i Danmark

og er et evidensbaseret uddannelses- og træningsforløb til patienter med hofte- og/eller knæartrose.

Målet er at nedsætte smerter, forbedre funktion og øge livskvalitet. Du kan også deltage, selvom du er skrevet op til operation.

Foregår i Fysioterapiens holdlokale i kælderen.

Priser for deltagelse med lægehenvisning:

1. Konsultation:    307,58 kr.

2. Konsultation:    195,57 kr.

Holdtræning 8 uger med lægehenvisning

Pr. gang 130,39 kr. (evt. 10 x tilskud fra danmark pr. år a’ kr. 59,-)

Hold:

Mandag kl.   8:30 (Pernille) og kl.  16:30 (Lisa)
Tirsdag  kl.   8:00 (Lisa)
Torsdag kl.   8:00 (Pernille) og kl. 16:30 (Lisa)
Fredag   kl.   10:30 (Lisa)

Artroseundervisning 1 gang 130,39 kr.
(ikke tilskuds berettiget) + materiale 25,- kr.

Opfølgning efter 3 måneder 195,57 kr.

Ved fysioterapeut  Pernille Ramsing og Lisa Baand Nielsen